Blagojevići

861

Nepravedno optuženi kafedžija Gojko Blagojević za izdajstvo Radničkog bataljona na Kadinjači sa brojnom porodicom Na drugoj fotografiji Gojko Blagojević pred svojom kafanom.