Odrednica: Gorjani

Spasavaj me, naredniče

Lako je to bilo sa puškama i mitraljezima. Gađaš, pa koga oboriš. Ali, ovo na Čeganjskoj kosi je nešto drugo. Ovde se ide na bajonet, pa ko koga probode

Užičko selo Gorjani

Selo je formirano krajem osamnaestog veka na tri zaravni - terasa u brdu iznad Đetinje, u vrhu iznad potočića, skriveno od turskih pogleda.

Najbrže Ere i njihov sporski auto klub

Sačekao sam da postanem punoletan. Priznajem da sam u početku sumnjao u sebe, jer nisam želeo da budem crna mrlja u očevoj karijeri.