Mali Jovica

1541
Jovica Mitrašinović, prvi s leva u orkestru
Jovica Mitrašinović, prvi s leva u orkestru

U aprilu 1960, održan je u Domu JNA koncert hora instrumentalnih i vokalnih solista Osnovne škole “Dušan Jerković”. Dirigovao i najviše zažlužan za ovaj nastup je bio nastavnik muzike Miloš Broćić. Najuspećniji su bili vokalni solisti: Vojin Mulina, Slobodan Pavlović, Gordana Mlađenović. Solisti na harmonici su bili: Dušanka Radović, Desanka Đurić i Jovica Mitrašinović, učenik petog razreda, koji je izveo kompozicije Montijev “Čardaš” i Pestalocijevu kompoziciju “Čiri biri bi”.
Na fotografiji prvi s leva u orkestru je Jovica Mitrašinović jedan od prvih užičkih rokera. Nažalost, nije više sa nama.