Zlatibor generacije iz pedeset i neke

1480
Mlekadžija na Zlatiboru (foto Vlajka Kovačevića)
Mlekadžija na Zlatiboru (foto Vlajka Kovačevića)

Jedna od uspešnih umetničkih fotografija moga oca, prof. Vlajka Kovačevića.Dobila je dosta nagrada na foto smotrama i izložbama. Snimljena na Zlatiboru 1962. Naziv fotografije je “Mlekadžija”.
Takav Zlatibor u svojim dečijim sećanjima su upamtile generacije iz pedeset i neke, pa i moja. Kad pogledam ovu fotografiju, kao da čujem tu škripu snega pod nogama mlekadžije i njegovog magarca, kao da me zabride obrazi od te mrazovite zlatiborske svežine.