Nekadašna najstarija užička česma za koju se zna

1938
Ispod iks ulaz u Artiljerijsku kasarnu, levo "Artiljerijska česma", desno stražarska kućica
Ispod iks ulaz u Artiljerijsku kasarnu, levo “Artiljerijska česma”, desno stražarska kućica

Nažalost, fotografija ove česme, koliko ja znam, ne postoji. Ja sam je prema Kanicovom zapisu našao na jednoj staroj panorami Užica, na ulazu u Artiljerisku kasarnu, i nekim sećanjima starih Užičana. Tu je u istim zgradama bilo štamparsko preduzeće “Dimitrije Tucović”, a danas u ostacima tih zgrada market “Kvisko”. Sa desne strane kasarne bila je tu, gde je danas Dom zdravlja, kafana “Top” Neđa Radovića, u koju su najčešće svraćale komšije, vojska iz kasarne.

Šira okolina gde se nalazila česma
Šira okolina gde se nalazila česma

Česma, na maksimalno uveličanoj fotografiji, bila je na samom ulazu sa leve strane u dvorište kasarne, sa desne strane je stražarska kućica. Otprilike bila je tu gde je danas ulaz u Narodno pozorište. Zvali su je “Artiljerijska česma”, veoma stara, još iz vremena Rimljana. Telo česme je bilo od zidanog kamena, a na vrhu je imala kamenu “krunu”, i na njoj je stajao natpis: “… a Partino Caius Julius Rufus, Tribun I kohorte Dalmatinaca“. Posvetio ga je “Jupiteru”, najboljem i najvećem među bogovima.

Razglednica Užica sa koje je urađeno maksimalno uveličanje
Razglednica Užica sa koje je urađeno maksimalno uveličanje