Zaboravljena česma “Tabana”

1139

Tu ispod današnjeg Hotela “Zlatibor” ili popularno po užički “Sivonja”, gde je nekada bila “Zelena pijaca”, na levoj obali Đetinje postojala je česma “Tabana”. Česma je na tom mestu bila sve do Drugog svetskog rata, 1943. godine. Na vodu se silazilo u prostor pravougaonog oblika, niz dva stepenika. Metalna ograda sa malim betonskim stubičima je ograđivala taj prostor.

Česma „Tabana“
Česma „Tabana“

Iznad same “lule” nalazio se mermerni spomen na kome je bila fotografija, ispod nje tekst:
“Bog neka štiti sinove naših vrleti, smrtnima da grehe oprosti, za večiti spomen svojim roditeljima Milici i Milovanu Glišoviću, tabaku iz Užica, sin Velimir i Tabaković, snaja Mileva V. Tabaković.”

U toku rata nemački vojnici su ovaj spomen uništili namerno, udarivši nekim teškim vozilom, tenkom ili bornim kolima u spomenik i prelomila ga na dve poloviine. Posle rata spomenik je prenet na groblje na Dovarju i stavljen na grob preminulog Milovana Glišića, tabaka i negove supruge Milice, gde se i sada nalazi. Na poleđini ovoga natpisa na spomeniku česme “Tabane” dodat je tekst kojim se objašnjava da je ovaj spomenik donet na groblje sa česme “Tabane”.

Česma, tj njena lula, je ostala i voda je tekla sve do izgradnje Vojne zgrade sa prvim užičkim liftom, koja je izgrađena na mestu Burline kafane i prodavnice “27 mart”, a koja se vidi na fotografiji.