Novi most preko Đetinje

1579
Novi most preko Đetinje šezdesetih (foto Mirjana Maksimović)
Novi most preko Đetinje šezdesetih (foto Mirjana Maksimović)

Šezdesetih godina je izgrađen novi most, kojim je skrenut saobraćaj iza Ložionice ili kompleksa stare železničke stanice, kod prve užičke stambene zgrade “Železničke zgrade” na “Zlatiborski put”. Ispred samog mosta su bile železničke rampe koje bi zaustavile saobraćaj dok bi prolazio purnjavi “Ćira”. Do tada se išlo na “Zlatiborski” isto iz Omladinske ulice drvenim mostom, koji je bio na mestu današnjeg Aleksandrovog mosta, koji vodi na autobusku stanicu. Na fotografiji koju sam dobio od Mirjane Maksimović se vidi most, tada “novi most”, kojim se moglo ići i u “Veliki park”. Na zaustavljenom trenutku vremena je nedeljna atmosfera na mostu, na polovini šezdesetih godina. Mladi se vraćaju iz parka. Desno se vidi deo zgrade Crvenog krsta, iza deo “Sokolane” i Zabučja.

Most, Sokolana i zgrada Crvenog krsta (foto Miloš Poznanović)
Most, Sokolana i zgrada Crvenog krsta (foto Miloš Poznanović)

Miloš Poznanović: “Retka fotografija , gde se najbolje može sagledati tačan položaj Sokolskog doma u Užicu, u odnosu na most kod vatrogasnog doma i na zgradu Crvenog krsta. Ispred Sokolane vidi se sportski teren. Kome li je Sokolana smetala?”
Smetala je tadašnjoj garnituri užičke vlasti, koju je predvodio Petar Antonijević. Njeno rušenjeje krunisao lažljivi film “Užička republika.”

Na mostu preko Đetinje (foto Gordana Majdov-Marković)
Na mostu preko Đetinje (foto Gordana Majdov-Marković)

Gordana Majdov-Marković: Evo moj doprinos, fotkano sa druge strane i na stepenicama pored mosta.

Na stepeništu pored mosta, u pozadini bašte do Đetinje (foto Gordana Majdov-Marković)
Na stepeništu pored mosta, u pozadini bašte do Đetinje (foto Gordana Majdov-Marković)