Partizani i četnici saveznici?

2177
Partizani i četnici sprovode zarobljene nemačke vojnike
Partizani i četnici sprovode zarobljene nemačke vojnike

Vredna do sada neobjaljivana fotografiju iz ratne 1941. u mojoj zbirci. Vreme “Užičke republike”, partizani i četnici sprovode zarobljene nemačke vojnike iz pravca Požege, Sarića Osoja, preko Tatinca i Marinog brega, prema centru Užica i “Žitnom pijacu”. Fotografija je nastala na Carini preko puta Stojića kuće, iznad Dućana. Sada je ovde put ka Domu za decu i omladinu bez roditeljskog staranja. Sa desne strane je Veljaševića kafana. Prva kuća sa leve strane je sada već bivša, pošto je pre neku godinu srušena, kuća pod “zaštitom države”, ili “kuća na steni”.