Prva bolnica na Carini

1489

Ova zgrada uz Nemanjinu ulicu dugo je odolevala vremenu.

Polovinom prošlog veka u ovoj zgradi je Jevrejin Vinko Štaler držao kafanu. Iz istorije užičkog zdravstva saznajemo da je 1853.godine, u Štalerovoj meani, otvorena prva užička bolnica.

Zgrada prva užičke bolnice na Carini
Zgrada prva užičke bolnice na Carini

Otvaranje bolnice pomogao je sa 50 cesarskih dukata Hadži Sava Trifunović , sveštenik iz Stapara. Pored lekara koji je nedeljno dolazio iz prestonice, prvo bolničko osoblje su bili mehandžija i njegova žena.

Bolnica u Krčagovu je otvorena krajem 1924. godine.