Prva razglednica i hotel

1485
Prva razglednica Zlatibora
Prva razglednica Zlatibora

Prvu razglednicu Zlatibora “Kraljeve vode”, nekad “Kulaševaca”, snimio je akademik Miladin Pećinar 1908. godine, kad je bio mladić. Pored kraljeve česme, jedino su se mogle videti drvene tarabe, torovi, kuće i stado ovaca. U tom sklopu pastoralne lepote, Obudojevica je bio najveći i najbolji suvat, ali i najlepši krajolik pustog zlatiborskog pejsaža, na kojoj je u 19 veku gajeno po 200 volova. Obudujevica se prostirala sa obe strane istoimenog potoka, čija je voda napajala bujne pašnjake i služila kao pojilo za stoku. Brežuljak, današnje skijalište za decu, sa retkim borovima i izvor Kuluševac, koji je kralj Aleksandar Obrenović simbolično obeležio kao lokaciju budućeg letovališta.

Depadans "Beograd", od 1934. godine najkomforniji objekat na Zlatiboru
Depadans “Beograd”, od 1934. godine najkomforniji objekat na Zlatiboru

Dugo je kraljeva česma ostala usamljena, jer Zlatiborski srez nije imao sredstva za bilo kakvu gradnju. Onda je Obudojevica ustupljena Užičkom okrugu u zamenu za Krivu brezu, tako da je novi vlasnik bio ekonomski i stručno moćniji. Okružni odbor je podigao lep hotel zvučnog naziva “Kraljeva voda”, sa depadansom “Čigota” i pekarom i tako je započeo turizam na “mirisnom Zlatiboru”.