Selekcija Gimnazije 1949/50.

1175

U Malom parku fotografisala se reprezentacija užičke gimnazije u fudbalu.

Čuče: Miroslav Zarić, Miodrag Dravić, Mihailo Jevremović, Dragoljub Gaga Veljović i Radomir Pantović.

Reprezentacija Gimanzije 1949/50 u Malom parku
Reprezentacija Gimanzije 1949/50 u Malom parku

U sredini: Jordan Đokić, Vidoje Damljanović, Dušan Jeremić, Žarko Petrović, Dragoslav Rile Bogdanović, Miodrag-Miko Kraković, Feodor Berezljev, Tomislav Aleksandrić i Kokan Dragoljub Đokić.
Zadnji red: Slavomir Mikica Pinterović, Momčilo Piščević, Miloš Žiravac, Milutin Dunjić, Radenko Blagojević i Milisav Bošnjaković.