Serdar Jovan Mićić

2212
Serdar Jovan Mićić, rad Užičanke akademske slikarke Jelene Tijanić Savić
Serdar Jovan Mićić, rad Užičanke akademske slikarke Jelene Tijanić Savić

Serdar Jovan Mićić bio je udarna pesnica knjaza Miloša Obrenovića užičkoga kraja, jedan veliki baja.

Užička pijaca sa Zlatiborcima, u uglu Mićićev konak na Slanuši (crtež Feliksa Kanica)
Užička pijaca sa Zlatiborcima, u uglu Mićićev konak na Slanuši (crtež Feliksa Kanica)