Srpski panduri 19. veka

2350
Na crtežu slavonski pandur iz 18. veka najpribližniji je opisu kako ga je kao dete Miladin video
Na crtežu slavonski pandur iz 18. veka najpribližniji je opisu kako ga je kao dete Miladin video

Ovako je Miladin Radović zapisao svoje sećanje na pandure i kažnjavanje za vreme Kneževine Srbije, koje je gledao u Užicu:
“Velike čakšire, pa kalčane od sukna postuvraćene sa crvenom postavom čošnom, pa gunj, veliki pojas (umoto se ko žena kad se poredi) džemadini, pa male puške, nož bjelokorac od metra, arabija, fišekese, mazalice, čakmaci i još nekih andrmolja. Stoji ga i zvecka ko psa, kad smakne vlačeg sa koca, pa potrči. Sav strašan. Ako je brkat, zasuče brkove, te je i tako strašan. Ako je ćosav izgleda sa tim andrmoljama kao đavo, te i opet strašan.
(…) Bilo je i telesnih kazni, kod okružnog suda 50 batina, kod načelstva i kapetana 25, kod priminiteljnog – opštinskog suda deset. Imala je za to naprava: jedna široka daska prikovita za neke panjeve ili grede. Čovek mora da legne po dasci, ali ima dolje jedna zasuljača, kao ključanica, pa mu ispod kolena zasulja, tako, preko leđa, a tako optuženi opruži ruke na dasku, pa i preko ruku i po laktovima utegnu ga ko u međele pa iznesu batine, kojig je vala bogu svakad bilo kod svake kancelarije u pripravnosti i stoje u nekoji vlažnoj rupi da se ne osuše. Te su batine istovetne – potanke kao pritke, što se pripinje trešnja, grabove ili brezove. Šibanje vrše dva pandura sa dve strane, pa jedan zareži, a drugi odreži. Jedan taman digne prut, a onaj drugi šine. Dva su pandura zato da to brže ide, da vlast ne dangubi oko tih sitnica.

Kanicov crtež suđenja: Kapetan i panduri koji čekaju da propiše kaznu, kao i sprava na koju je kažnjeni stavljan
Kanicov crtež suđenja: Kapetan i panduri koji čekaju da propiše kaznu, kao i sprava na koju je kažnjeni stavljan

Panduri su za to vežbali baš kao vojnici sa puškom dok izuče, jer on mora da iskrene ruku iza sebe pa dva puta omane prutom oko sebe da mu oni prut zviždi kroz vazduh. Pa je, boga mi, strašno i gledati i slušati. Svaki se skoro od batina upiša, pa i nešto više uradi. Jedan od vlasnika stoji i jasno broji: jedan, dva, tri itd. Ako se prut odlomi uzme se drugi. Bije se samim vrhom. Krivac je bijen u onim aljinama u kojima se za vreme osude zatrevio. Zato su ljudi svi nosili čakšire od sukna sa nabranim velikim turom. U samom turu po tri aršina sukna, jer se onda moglo biti b(i)jeno za svake jade. Svaki kaže: “Đavo ni ore ni kopa. Svakom se moglo leći na macke.”