Svedok sa Kadinjače

1436
Na fotografiji su, u starom komšiluku, Boriša Blagojević, 95 god, i Kosa Despotović, 96.god.

Na fotografiji su Boriša Blagojević, 95 god, i Kosa Despotović, 96.god. Boriša je inače zasigurno jedini živi svedok bitke na Kadinjači i sinovac kafedžije Gojka Blagojevića, posle rata krivo optuženog da je Nemcima otkrio partizanske položaje na Kadinjači. Inače, zatekao sam ih kako evociraju uspomene na dan kada su se moji prađed i prababa, Kosta i Kosa, useljavali u kuću u Vidovdanskoj 1939 god,a Boriša učestvovao u prevozu nameštaja.