Vida Ružić Crnjanski

2364
Vida Ružić Crnjanski
Vida Ružić Crnjanski

Vida Ružić Crnjanski, ćerka profesora Dobrosava Ružića i njegove Olge, i žena Miloša Crnjanskog. Na drugoj fotografiji je Miloš Crnjanski, srpski književnik i jugoslavenski diplomata, poznat kao jedan od najvećih ekspresionističkih pesnika 20. veka. I dan danas priču o njima za Užice vezuje istočnik u užičkom Velikom parku.

Miloš Crnjanski
Miloš Crnjanski