Centar “Lipe” šezdesetih i sedamdesetih

1258

Na prvoj fotografiji snimljenoj šezdesetih godina 20. veka danas postoji samo predratna zgrada trgovca Živana Đerića, u kojoj je tada bila Frizerska zadruga. Desno, u prvom planu, jedna od „Žutih zgrada“, travnjak i staza kojom im se prilazilo sa Glavne ulice. Levo je zgrada u kojoj je bila Gradinina prodavnica „Izbor“. U produžetku Glavne ulice vidi se deo Lipe kako je izgledao pre izgradnje bloka „Lipa“. Gore, golo Vujića brdo, ( danas su tu „Borići“), a u to vreme samo se vidi lepo sređen Bračinkin voćnjak i uređeno zemljište na kome je planiradana sadnja borića.

Na drugoj fotografiji snimljenoj sedamdesetih godina je takođe centar „Lipe“. Đerića zgrada u kojoj danas stanuje fotoreporter Cvekla i u kojoj je picerija. Gradinina prodavnica je srušena. Žute zgrade i tri poznate trafike prema Glavnoj ulici su još uvek tu. Ispred je izgrađen najveći soliter bloka „Zlatibor“, Mali park; Esnafska česma je još na Trgu, ispred Gradske (nije vraćena). Zgrada zvana „Beli Dvor“ je sagrađena. U produžetku su još uvek kuće, gde se danas nalazi blok „Lipa“. Vujićevina je pošumljena; tu su i ostaci Bračinkinog voćnjaka i tek sagrađena zgrada osiguranja.