Poslednji pozdrav za tetka Danu

1874
Dana, mlada partizanka 1942.
Dana, mlada partizanka 1942.

Godine 2015. predsednik Rusije, Vladimir Putin, odlikovao je Danu Milosavljević medaljom povodom 75 godina od pobede nad fašizmom. Ova posebna Užičanka nosilac je i brojnih jugoslovenskih odlikovanja. Ordenom narodnog heroja Jugoslavije odlikovana je jula 1953. godine. Saborci su je opisivali kao ženu izvanredne hrabrosti. U borbama za Livno, decembra 1942. bila je teško ranjena, ali se brzo oporavila i vratila u borbu. Učestvovala je u bitkama na Kupresu, u Jajcu, Vakufu, Bugojnu, na Sutjesci. U toku NOR-a bila je borac Prve i Druge proleterske brigade.

Tetka Dana, rođena sestra užičkog zavičajnog pisca Aleksandra Lala Milosvljevića, je bila zaista posebna Užičanka. Rođena je u Bioski 1925. Sa 16 godina, 1941, postala je član SKOJ i vodila jednu omladinsku grupu u Užicu u pripremi ustanka u užičkom kraju. Po stvaranju Užičke republike, prve oslobođene teritorije u porobljenoj Evropi, počela je da radi u Užičkoj partizanskoj bolnici, a potom odlazi u Treću četu Užičkog partizanskog odreda. Posle bitke na Kadinjači, sa glavninom partizanskih snaga, povukla se prema Rudom. Stalno je težila da bude borac. Ostalo je zapisano da je u bitci kod Rogatice, 1942, sama zarobila pušku i odlučila da više ne bude bolničarka, nego borac. Njenu želju u četi bataljona nisu shvatili ozbiljno. Dana je rešila da se obrati direktno Titu. Kada je krenula u Vrhovni štab, srela je Sretena Žujovića, člana Vrhovnog štaba, kome je rekla zašto traži Tita. Tada je on pozvao njenog komandanta i on je dozvolio da bude borac.

Dana sa saborcima u Pljevljima 1943.
Dana sa saborcima u Pljevljima 1943.

Posle borbe u Kupresu 1. maja 1942, Dana je postala prvo borac Prve, a zatim Druge proleterske brigade. Postala je poznata po hrabrosti, ne samo kao borac i bombaš, već i kao puškomitraljezac. Kada je postavljena za desetara, pojedini su sa podozrenjem gledali što im je komandant mlada devojka iz Užica. U prvom jurišu na bunkere, ona je pokazala veliku hrabrost, ali i umešnost u komandovanju, što joj je donelo poštovanje.

Decembra 1942. četvrti (Užički) bataljon nalazio se u selu Ljubiću u pripremi za napad na Livno. Ustaše su iznenadile bataljon. Među 17 ranjenih boraca, bila je i Dana Milosavljević, koju su saborci izneli iz borbe i sa ostalim ranjenicima transportovali u bolnicu u Glamoč. Kad je ozdravila vratila se ponovo u bataljon Druge proleterske brigade. Godine 1943. proizvedena je u čin poručnika, kada su uvedeni prvi činovi. U borbi prilikom prelaska reke Ibar, njena jedinica je ostala odsečena od komande. Dana, znajući da u jedinici ima novih neiskusnih boraca, što može da utiče na ishod borbe, sama je pošla na bunker uništila ga i zarobila mitraljez. Za njom su tada nezadrživo u juriš pošli ostali borci.

Narodni heroj Danica Milosavljević 2015 godine (foto „Novosti“)
Narodni heroj Danica Milosavljević 2015 godine (foto „Novosti“)

Demobilisana je 1946. Vratila se u Užice, gde je bila sekretar GK SKJ za užičku opštinu. Početkom 1948. prešla je u Beograd i nastavila studije na Beogradskom univarzitetu. Bavila se političkim radom. Za narodnog heroja je proglašena 6. jula 1953. godine.

Umrla je februara 2018. u Beogradu. Ostala je dosledna idejama za koje se borila.