Odrednica: Gostinica

Jelogorske blagorodne krasote i ljudske lepote

Kad se popne donekle uz brdo, za koga mi rekoše da mu vrh ima više od 1000 metara, pukne pogled, vide se predeli brojnim kilometara unaokolo.

Detinjstvo prvog užičkog akademskog slikara Mihaila Milovanovića

Ja za kozama – svinje u štetu. Ja za svinjama – koze u štetu. Kad dođi kući istukli bi me što sam napravio štetu. Kad pođi od kuće istukli bi me da ne bi napravio štetu.

Tucović J. Stevan

Pošao je primerom starijeg brata Vladimira i svoju budućnost vezao za srpsku vojsku.

Tucović J. Vladimir

Tucović je sa svojim ratnicima doprineo veličanstvenim pobedama u operacijama na Ceru i Kolubari.