Ćitova kovačnica na Dovarju

2744
Ćitova kovačnica uz Dovarje
Ćitova kovačnica uz Dovarje

Prolazeći Dovarjem ka Krčagovu, bezbroj puta smo prošli pored kovačke radnje Mihaila Ćitića. Nalazila se na raskrsnici ka zgradi Biroa za zapošljavanje.

Majstorski alat u Ćitovoj kovačnici
Majstorski alat u Ćitovoj kovačnici