Kako su užički sarači postali najbolji sedlari

3559
Mladi Rista Tešić na Zabučju pre nego ga je pošumio
Mladi Rista Tešić na Zabučju pre nego ga je pošumio

Bio je poznat po svom znanju i mudrosti, zvao se Rista Tešić. Rista je rođen u Užicu 1845. god. Dobrostojeći roditelji su ga poslali da uči za časovničara, prvo u Nemačku, odatle je vođen radoznalošću stigao je u Švajcarsku. Boraveći u tim zemljama, mladi Užičanin uočio je velike površine pod zelenilom, bilo da su to bili parkovi ili šumski pojasevi oko gradova. Suočen sa lepotom koju su negovali tamošnji ljudi, Rista se vratio u Užice. Ubrzo je otvorio sajdžisku radnju i dobio posao da brine o satu na zvoniku užičke Saborne crkvi (sat je tu i danas), po kome su Užičani “doterivali” svoje časovnike. Zbog svojih vrednih osobina koje su privlačile pažnju Užičana, stekao je poštovanje grupe varošana koji su mu pomagali da ostvari svoje ideje: da oplemeni okolinu Užica i samu varoš.

Poslednji užički opančar - sarač Milija Ćitić ispred svoje radnje na Megdanu
Poslednji užički opančar – sarač Milija Ćitić ispred svoje radnje na Megdanu

Bilo je to 1882. Risto je imao 37. godina. Osnovao je podružnicu Srpskog poljoprivrednog društva za Okrug užički. Iz Nemačke je doneo kožno sedlo, koje je potom izloženo na prvoj poljoprivrednoj izložbi iste godine u Beogradu. Po tom sedlu, uz vojnog sarača koga je Rista doveo i negova uputstva, užički sarači su postali pravi majstori sedlari.

Inače sarački je stari srpski zanat. Sarač je zanatlija koji izrađuje predmete od kože, pre svega sedla, opasače, kajase, futrole za vatreno oružje, bičeve i novčanike. U srednjem veku zabeleženo je da ovu opremu izrađuju majstori-sarači. U saračkoj radnji miriše koža. Proces prerade i pripreme kože podeljen je u tri faze, na početku ih je sarač sam obavljao, zatim se koža nabavljala od vargi i, naposletku, sarači su počeli da koriste fabrički obrađenu kožu. Sarač izrađuje proizvode ručno, dok među najpoznatijim alatima je saračko šilo i igla kojom se ručno ušiva. Alat je mnogobrojan i podrazumeva mnoštvo različitih noževa, sečiva, makaza, zumbi, kalupa. Proizvode saračkog zanata krasi izuzetno kvalitetna izrada proizvoda. Veština obrade kože, izbor, načini štavljena, kao i razvoj zanata – zanatlije, esnafi, alat, proizvodi čine ”Sarački zanat”.
Poslednji užički sarač, čija radnja postoji posle njegove smrti, ove 2018, bio je Milija Ćitić.