Drvarska pijaca

1677

Kako je funkcionisala užička “Drvarska pijaca” u Donjoj čaršiji kod prve osnovne škole? Jednostavno dođeš, vidiš, platiš i doteraju ti drva kući…

Drvarski pijac u Donjoj čaršiji
Drvarski pijac u Donjoj čaršiji

Ivana Jovanović se seća: “Moj čiča, Đorđe Jovančičević sa Jelove gore, od drva je živeo. Spremi, natovari, upregne, pa pola i ko, mahom nizbrdo, pod gvintom, do Užica. Tu se proda na “Drvnom pijacu” i kupi se sve za kuću. Onda malo kafana… pa kući, a i ja ponekad sa njim. Volovi sami znaju put…

Od Jelove Gore, preko Belog groblja, ka Donjoj čaršiji
Od Jelove Gore, preko Belog groblja, ka Donjoj čaršiji