Gde je bila zgrada Ženske radničke škole?

1404

Tu gde je danas ova nova zgrada Tržni centar “Pariz”, bila je jedna mnogo lepa užička zgrada napravljena za Žensku zanatsku školu. Školu je izdržavala Ženska podružnica u Užicu, osnovana još 1878. godine, s ciljem da se stara za napredak ženskog podmladka. Povelju da se postavi kamen temeljac za zgradu je potpisao kralj Aleksandar Karađorđević. Zgrada je završena 1930. godine. U njoj su bili smešteni dom i škola. Zgrada je bila svetla, prostrana i moderno uređena. Imala je 10 odeljenja bez hodnika i podruma, a 4 učionice. Vrednost zgrade bila je 600.000 dinara. Opština Užice dotirala je izgradnju sa 12.000, a bivša oblasna samouprava užičke oblasti sa 10.000…

Zgrada Ženske radničke škole, pored Hotela
Zgrada Ženske radničke škole, pored Hotela “Pariz”

U zgradi je bilo dosta toga obloženo mermerom, tako da je iznutra dosta reprezantativno izgledala… Posle Drugog sv. rata je tu bio Dom omladine, a nešto kasnije i Pošta u kojoj je pedesetih uvedena aitomatska centrala… Na fotografiji se vidi zgrada u svoj svojoj lepoti, kao i deo zgrade Hotela “Pariz”, koje pokazuju kako su nekada Užičani brinuli o svojim javnim zgradama i znamenitostima.

Na žalost, moja generacija pamti i “Poštu” i zgradu Hotela “Pariz” kao dosta zapuštene objekte, a razlog je bio jednostavan – zapustiš i pustiš da se ruši, jer je u samom centru uvek naskuplji kvadrat, pa zato ti nehumani soliteri i zbijeno Užice. U svakom slučaju, od mnogih značajnih zgrada ostalo je samo saćanje i ovako podsećanje.

Lepo sređene zgrade u centrima varoši su pokazivale kakva je snaga države, u Užicu to isto pokazuju – danas se moramo oprezno kretati, da nam neko parče fasade ne padne na glavu…