Galerija Ljubiše Đenića (treći deo)

1294

Prethodne slike možete pogledati u prvom i drugom delu ove priče o Ljubiši Đeniću…

17. Kasapčića most. Stari istoričari tvrde da potiče iz rimskih vremena. Obnovio ga je “Turčin beg Kasapčić “za spomen raji”. S leve strane, na sredini ćuprije, to je bilo zapisano na beloj mermernoj ploči – na arapskom jeziku. Most su porušili Hitlerovi nemački vojnici 15. decembra 1944. Deo delova mosta nalazi se ispod zemlje desno od tribine na užičkom stadionu 24. septembar. Tu je poslužio za nasipanje toga dela, naređenje je dao Vojo Bojović. Puknuta kamena ploča sa mosta se nalazi u Narodnom muzeju u Užicu.

Kasapčića most
Kasapčića most

18. Rodna kuća Dimitrija Tucovića u Gostilju

Rodna kuća Dimitrija Tucovića u Gostilju
Rodna kuća Dimitrija Tucovića u Gostilju

19. Zrnjova vodenica na Đetinji na Međaju. Kad je turski putopisac Evlija Čelebija, 1664. godine, proputovao kroz Užice, zapisao je: “U gradu postoji preko stotinu vodenica za mljevenje brašna. U ovoj varoši na reci Đetinji postoje raznovrsni umetnički izgrađeni mlinovi s kolom i raznobojnim mlinskim kamenjem od granita, tako da takvih mlinova nema ni u jednoj zemlji.”
Od stotine vodenica u 17. veku, do seamdesetih godina prošloga veka, ostale su bile samo dve – Zrnjevića i Tolova ili kasnije Dragova vodenica. U njima su sada kafane.

Zrnjova vodenica na Đetinji na Međaju
Zrnjova vodenica na Đetinji na Međaju

20. Zotovića kuća se nalazila sve do sedamdesetih godina na mestu današnje pošte kod Železničke stanice.

Zotovića kuća
Zotovića kuća

21. Obnovljena stara užička crkva Svetoga Marka na Carini – Starost je 1965. godine procenjena na 265 godina.

Crkva Svetoga Marka na Carini
Crkva Svetoga Marka na Carini

22. Istočnik Dobre Ružića u Velikom parku

Istočnik Dobre Ružića u Velikom parku
Istočnik Dobre Ružića u Velikom parku

23. Rodna kuća Mite Uskokovića. Druga s leva. Na spratu. Više ulaza je postojala mala spomen ploča kojom je Kolo srpskih sestara u Užicu, uoči rata, obeležilo rodni dom velikoga, prvenstveno užičkog, i srpskog pisca, Milutina Uskokovića.

Rodna kuća Mite Uskokovića
Rodna kuća Mite Uskokovića