Ko je razbio Bugare na Palisadu?

2100

Kako je izgledala partizanska jedinica koja je razbila Bugare na Palisadu 1944. godine?
Ovo je zaista vredna fotografija za užičku istoriju. Nikada objavljena, pa evo ovde premijera. Ovo su partizani koji su 1944. godine razbucali Bugarske fašiste na Palisadu. Borci 3. bataljona 1. proleterske brigade, koje je snimio Ante Perajica, tu baš na Palisadu, krajem avgusta 1944. godine.

Borci 3. bataljona 1. proleterske brigade na Palisadu, Zlatibor 1944.
Borci 3. bataljona 1. proleterske brigade na Palisadu, Zlatibor 1944.