Kako je izgledala užička bolnica posle Drugog svetskog rata?

1697
Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata
Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata

Pričali su mi kako su se posle rata pacijenti i lekari prevozili u fijakeru “fijakerom hitne pomoći”, označenim crvenim krstom napred i nazad. Hteo sam da napišem članak za nezaborav o tome, ali nisam imao fotografije, a bez fotki ne počinjem da pišem članke. Prvo fotografije, istraživanje, pa tek onda pisanje. Dosta vremena je prošlo dok nisam otkrio seriju fotografija kako je izgledala bolnica u to vreme, našao sam i fotografiju tog fijakera, koji je ostao u sećanju mnogim povređenim Užičanima, jer su u tom transportu osetili bolno svaku rupu uz i niz Dovarje na putu do bolnice…

Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata
Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata

I tako, evo priče i još neviđenih fotografija. Godine 1922. godine, u Krčagovu je sagrađena nova bolnica, koja se sastojala od pet zidanih zgrada. Imala je 55 kreveta, vodu, električno osvetljenje, kanalizaciju. Pored upravnika, dr Živojin Milenković, imala je dva lekara, četiri bolničara, tri služitelja, lekarskog pomoćnika, nudilju, pisara, ekonoma. Formirani su interno i hirurško odeljenje, a 1926. odvojeno zarazno odeljenje. I lekari su dolazili na dužnost fijakerom, koji je za razliku od onog za pacjente imao na zadnjem delu znak Crvenog krsta. Bolnički fijaker bio je u upotrebi sve do 50-ih godina.

Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata
Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata

Između dva rata u bolnici već rade i lekari specijalisti – 1941. bolnica ima pet lekara, a upravnik je dr Cvetko Zotović. On je bio francuski đak i prvi doktor medicinskih nauka u Užicu koji je doktorirao u Bernu u Švajcarskoj. Nije bilo srednjeg medicinskog, kadra već samo bolničara i nekvalifikovanog osoblja.

Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata
Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata

Posle Drugog svetskog rata, 1945. godine, u oštećenu zgradu, gotovo bez opreme, poslati su “planskom raspodelom” iz Beograda lekari specijalisti: hirurg, ginekolog, pedijatar, dermatovenerolog, ORL, fiziolog, a 1950. i oftalmolog. Prva školovana medicinska sestra, Leposava-Lela Đukić-Majstorović (Tetka Lela), počinje sa radom 1951., a 1955. dolazi još njih pet.

Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata
Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata

Tek 1951. godine grade se novi objekti i broj postelja povećava za 100, a 1966. godine se dupliraju kapaciteti. Godine 1972. bolnica ima 710 postelja, 85 lekara (od kojih 46 specijalista), i 170 zdravstvenih radnika sa višom i srednjom stručnom spremom. Pojedini specijalisti se usavršavaju i šalju na postdiplomske studije i subspecijalizacije.

Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata
Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata
Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata
Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata