Moto takmičenje

1523
Moto takmičenje 1957. kod Prve osnovne škole
Moto takmičenje 1957. kod Prve osnovne škole

Godine 1957. održano je Užicu značajno moto takmičenje.
Na fotografiji kod Prve osnovne škole: Nikitović Radomir, Nikitović Pavle, Avramović Dragiša… Na drugoj, takmičar i publika kod Parčića.

Moto takmičenje 1957. kod Parčića
Moto takmičenje 1957. kod Parčića