Narodni heroj iz Karana pokraj Užica

2991
Genaral Nikola Ljubičić
Genaral Nikola Ljubičić

Nikola Ljubičić je rođen u užičkom selu Karan, 4. aprila 1916. godine. Bio je predsednik Predsedništva Srbije (1982-1984), član Predsedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (1984-1989) i ministar odbrane Jugoslavije (1967-1982). Dobio je brojne medalje kako iz Jugoslavije, tako i iz inostranstva, uključujući i red Narodnog heroja Jugoslavije. Borio se u Drugom svetskom ratu zajedno sa Josipom Brozom Titom u jugoslovenskom partizanskm pokretu.

Tito i Nikola Ljubičić 1971. godine
Tito i Nikola Ljubičić 1971. godine

Osnovnu školu je završio u Karanu, nižu gimnaziju u Užicu, srednju poljoprivrednu školu u Valjevu. Posle Drugog sv. rata završio je Višu vojnu akademiju i ratnu školu u Beogradu. Vojsku Kraljevine Jugoslavije služio je u Školi rezervnih pešadijskih oficira, u Mariboru. Do Drugog svetskog rata radio je u Nižoj poljoprivrednoj školi u Sevojnu, Kosjeriću i Pljevljima. Aktivno je učestvovao u svim akcijama omladinskih organizacija u poljoprivrednim školama u kojima je radio. Tokom Aprilskog rata 1941. godine bio je raspoređen za komandira voda u planinskom bataljonu, formiranom u selu Zdravčići.

Knjiga Nikole Ljubičića
Knjiga Nikole Ljubičića

Pridružio se partizanima na početku rata u Jugoslaviji 1941. godine. Istakao se hrabrošću i heroizmom. Tokom rata bio je zadužen za brojne jedinice partizanske vojske. Bio je komandant Treće užičke čete, koja je obezbeđivala Vrhovni štab u Sandžaku. Na dan formiranja Prve proleterske brigade, postao je zamenik komandanta Petog šumadijskog bataljona Prve proleterske brigade. Sa svojom četom uspešno je vodio borbe u Gaočićima i razbio italijansku jedinicu. Krajem januara 1942. postavljen je za komandanta 4. Bataljona Druge proleterske brigade. Avgusta 1943, po odluci Vrhovnog štaba, prešao je u Srbiju radi razvijanja oslobodilačke borbe. Sa 3. Srpskom brigadom učestvovao je u borbama u Sandžaku, u Zapadnoj Srbiji i oko Berana i Andrijevice. Bio je načelnik štaba Druge proleterske divizije, a u avgustu 1944. postao je zamenik korpusa KNOJ-a i na toj dužnosti ga je zateklo oslobođenje. Zbog svojih akcija u ratu proglašen je narodnim herojem 27. novembra 1953. godine.

Knjiga Nikole Ljubičića
Knjiga Nikole Ljubičića

Posle rata bio je komandant divizije i korpusa u Ljubljani, Zagrebu, Kragujevcu, komandant područja i pomoćnik komandanta Prve armije, komandant prve armije i savezni sekretar za narodnu odbranu. Zaslužan je za izgradnju aerodroma Ponikve i vojnih odmarališta na Tari.

Knjiga Nikole Ljubičića
Knjiga Nikole Ljubičića

Biran je za predsednika Savezne skupštine od 1963 do 1967, a 1982. godine preuzeo je funkciju predsednika Predsedništva Srbije i ostao na ovom položaju do 1984. godine. Od 1984. do 1989. bio je član Predsedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Otišao je u penziju kao ministar odbrane, general vojske sa stepenom četiri zvezdice. Napisao je nekoliko vojnih knjiga, koautor je knjige Užice 1941. godine. Umro je u Beogradu 2005. godine.