Nove birane noćne fotke Užica

2326

Fotografije su od Vuka Papića i Aleksandra Vesnića. Lepo je Užice noću…

Užice u predvečerje (foto Vuk Papić)
Užice u predvečerje (foto Vuk Papić)
Pobednica noću (foto A. Vesnić)
Pobednica noću (foto A. Vesnić)
Podgrađe noću (foto A. Vesnić)
Podgrađe noću (foto A. Vesnić)
Šetalište plaža noću (foto A. Vesnić)
Šetalište plaža noću (foto A. Vesnić)
Gradska kuća noću (foto A. Vesnić)
Gradska kuća noću (foto A. Vesnić)