Užičanin viši menadžer u Evropskom fondu za Balkan

1618
Igor Bandović
Igor Bandović

Igor Bandović rođen je u Užicu 27. januara 1977. Po struci je pravnik i trenutni viši menadžer programa Evropskog fonda za Balkan. Završio je Užičku gimnaziju, a zatim je studirao međunarodno pravo i međunarodne odnose u Beogradu.

Igor Bandović
Igor Bandović

Godine 1997. osnovao Libergraf, organizaciju koja se bavila javnim obrazovanjem kroz promociju ljudskih prava. U vremenu od 2002. do 2006. godine je radio kao istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava u oblastima ljudskih prava, civilnog društva i nacionalizma. U periodu od 2006. do 2008. godine radio je u Međunarodnoj organizaciji za migracije i Program Organizacije ujedinjenih nacija za razvoj. Od 2008. godine radi kao viši menadžer programa Evropskog fonda za Balkan. On je zadužen za inicijativu za istraživanje politika “Balkan u Evropi”, da razvija saradnji sa Centrom za studije jugoistočne Evrope Univerziteta Grac, Austrija, “Misli i Link”, program za izgradnju kapaciteta za nove think centre u regionu zapadnog Balkana. Ranije je Bandović radio za različite međunarodne organizacije, uključujući Međunarodnu organizaciju za migracije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj kao istraživač i trener u oblasti zaštite ljudskih prava.