Pećina Megara u užičkim Staparima

2447
Ulaz u pećinu Megaru (foto Zoran Domanović)
Ulaz u pećinu Megaru (foto Željko Jokić)

U užičkom selu Stapari, blizu arheološkog nalazišta Velika gradina, postoji pećina nastala kraškom erozijom, na nadmorskoj visini od 666 metara, koja se zove Megara. Ima dva kanala, a i iz jednog od njih izvire manji potok. Glavni je dug 52 metra, a kraći je vlažan i nije dostupan, sem za speleologe. Pećina nema pećinskog nakita.

Ulaz u pećinu Megaru (foto Zoran Domanović)
Ulaz u pećinu Megaru (foto Željko Jokić)

Partini, ilirsko-keltsko pleme, koje je naseljavalo užički kraj pre Hrista, imalo je svetilište boga Jupitera Partinskog. U pećini su otkriveni arheološki nalazi iz neolita. Tu su pronađeni i artifakti iz srednovekovnog doba.

Ulaz u pećinu Megaru (foto Zoran Domanović)
Ulaz u pećinu Megaru (foto Željko Jokić)

Inače, Megara je u grčkoj mitologiji bila ćerka Kreonta, kralja Tebe, po kojoj i grad u Grčkoj nosi ime. Kažu i da je Megara turska reč za pećinu.