Poslednji dani Zotovića hana

1749

Polovinom 19. veka, u staroj Zotovića kući, na Međaju, nalazio se han.

Zotovića kuća, snimljena pred rušenje
Zotovića kuća, snimljena pred rušenje

Profesor Iskrin smatra ovaj han za najstariju gostionicu u Užicu. Han je gostionica u kojoj se može popiti, pojesti, prenoćiti i smestiti zaprega.

Zotovića kuća, snimljena pred rušenje
Zotovića kuća, snimljena pred rušenje

Na fotografijama je Zotovića kuća, pre rušenja, snimljena za potrebe PTT arhive, jer je tu izgrađena zgrada pošte ne Železničkoj stanici.

Zotovića kuća, snimljena pred rušenje
Zotovića kuća, snimljena pred rušenje
Zotovića kuća, snimljena pred rušenje
Zotovića kuća, snimljena pred rušenje