Gradnja Sokolane

1641
Ostvarena želja Joža Jehličke, osvećenje temelja budućeg Sokolskog doma u prisustvu velikog broja Užičana
Ostvarena želja Joža Jehličke, osvećenje temelja budućeg Sokolskog doma u prisustvu velikog broja Užičana

Zidanje užičkog sokolskog Doma bio je poveći poduhvat Užičana. Novac za izgradnju “Sokolane” prikupljan je od 1911. godine, kada je u Užicu sokolstvo zaživelo.

Izgradnja "Sokolane" u Užicu
Izgradnja “Sokolane” u Užicu

Užička “Sokolana” 1931. je ukrovljena, a narednih godina malo po malo zavrašavana i korišćena. Tokom 1932. i 1933. godine novac za izgradnju Doma prikupljan je sa raznih strana. Angažovan je i sreski načelnik Slavko Jovanović (rođeni brat moje babe Mare, kasnije šef u užičkoj ložionici) u Velikom Bečkereku i inžinjer Josip Tucović, oba poreklom iz Užica, koji su u tom gradu sakupili 5000 dinara. Od Sokolskog saveza dobili su čak 200.000 dinara, a od Banovine 20.000. Užička opština je te 1933. izdvojila samo 3.000 dinara, veću donaciju je dao i Zdravko Đurić – 5000 dinara. Fond je posle toga imao 682.785 dinara.

Ukrvljena Sokolana u Užicu
Ukrvljena Sokolana u Užicu

Izgradnja Sokolane do 1934. god. dobro je napredovala, pa je organizovana akademija 7. januara 1934, na kojoj su prikupljena značajna sredstva. Korišćena još od 1934. godine, Sokolana je potpuno završena 1937, kada su se stekli su dobri uslovi za razvoj sokolstva u Užicu.

Prva razglednica novoga sokolskog doma u Užicu
Prva razglednica novoga sokolskog doma u Užicu