Pozorišni amaterizam

355

Od davnina u Užicu je bio razvijen pozorišni amaterizam, koje su oslikavale grupe “Abrašević”, “Garavac”, “Sloboda”, čiji repertoar ispunjavaju komadi: “Devojačka kletva”, “Đido”, “Seoski lola”, “Zulumćar”, “Dva cvancika”, “Dva narednika”. Bilo je tu i ambicioznijih pokušaja, pozorišna grupa. Sokolsko društvo prikazuje komediju Koste Trifkovića, gimnazijalci Kočićevog “Jazavca pred sudom”.

U vreme osamdesetih, kada je Užice tu na Trgu imalo dobro profesionalno pozorište i savremeni bioskop, pojavljuje se od 1972. u suterenu zgrade pozorišta Omladinski klub, u kome se odvijao veći deo omladinskog kulturno – zabavnog života. U njemu je formirana KOTA TU, akronim od Kluba omladine – Teatar amatera Titovo Užice. Dramska amaterska grupa Kluba omladine, je formirana 1984. godine.

Na fotografiji predstava Kapetan Džon Piplfoks Teatra amatera Kluba omladine 1984. godine. fotografju slikao Duško Fipa. Tu je Deo plakata i plakat koji je naslikao Srđan Novakov.