Prvi “relej”

1441
Prvi "relej" repetitor na Zabučju
Prvi “relej” repetitor na Zabučju

Ovako je izgledao prvi “relej” repetitor na Zabučju, sa koga su Užičani mogli da prate “TV Beograd” 1961. godine. Urađen je prvenstveno zbog velikog mitinga u Krčagovu, na kome je govorio Tito pred 180.000 ljudi, koji je direktno prenošen u celoj Jugoslaviji. Na stubu se vidi antena odašiljača za VHF, koji je i tada radio na 12 kanalu.