Slajdovi Užica

1946
Fotografije Užica sedamdesetih
Fotografije Užica sedamdesetih

Prva dva slajda snimio je profesor Vlajko Kovačević, na samom kraju sedamdesetih godina 20. veka. Sećam se da sam kupio od Nidža Tarzana polovnog Nikona i stavio slajd film. Otac zainteresovan, poneo ga je u šetnju i snimo par snimaka. Treću fotografiju sam snimio tokom popravke Omladinske ulice. Omladinska ulica je često stradala od bujica, koje su se u nju slivale kada je nevreme. I tada i danas njome saobraćaju teški kamioni i zato su na njoj potrebne češće popravke.

Fotografije Užica sedamdesetih
Fotografije Užica sedamdesetih
Fotografije Užica sedamdesetih
Fotografije Užica sedamdesetih