Užička Robna kuća “Beograd”

3157

Deo je preduzeća Robnih kuća “Beograd”, koje je imalo lanac sličnih prodajnih objekata, ukupno 41 na području bivše Jugoslavije. U Užicu je izgrađena 1981. Radove je izvodilo Građevinsko preduzeće “Zlatibor”, po projektu arhitekte Božidara Hajdina i Miodraga Hrkalovića. Pre gradnje su na tom mestu bile “Žute zgrade”, kao i predratna kuća opančara Rada Subotića, u kojoj je bila Raketina autobuska stanica sa peronima. Nalazi se u delu grada “Lipa”, između glavnih užičkih ulica Dimitrija Tucovića i Omladinske ulice, u objektu površine 6.769 m2.

Izgradnja Robne kuće "Beograd"
Izgradnja Robne kuće “Beograd”

“Arhitektonska kompozicija objekata zasnovana je na provougaonom kvadru sa zarobljenim bočnim vertikalnim ivicama, ujednačeno obrađenim celim, bez fenstracije. Prizemlje ima naglašene staklene površine koje su kontrast materijalu i volumenu viših etaža. Fasadna platna viših etaža oblođena su belim kamenom pločama koje su kontuinurano pružaju celom površinom fasade.” reče arhitekta.

Otvaranje užičke beogradske robne kuće 1981, godine
Otvaranje užičke beogradske robne kuće 1981, godine

Na otvaranju robne kuće zbog najavljenih jeftinijih proizvoda naročito bele tehnike iskupila se masa ljudi. Došlo je do tučnjave, razbijena su stakla na vratima i nekim izlozima, do tada neviđenim u Užicu. Kao da je taj događaj najavio neko novo vreme bezobirnosti i nekulture u ponašanju.

Robna kuća danas sa samouslugom "Ideja"
Robna kuća danas sa samouslugom “Ideja”

Raspad SFRJ, kao i drugi ekonomski činioci, uticao je na opadanje prometa i loše poslovanje RK “Beograd”. Stečaj je proglašen 2002. Preduzeće je 2007. godine kupila kompanija “Verano” sa grčkim partnerom “Mafin investment grup”. Godine 2009. završena je adaptacija i objekat je proširen. Otvoren supermarket “Roda” i robna kuća “Njujorker”.