Pogrešna odluka 1968.

2052

Objavljeno je da će u bloku “Zlatibor” koji se tada gradio biti najveći soliter u Jugoslaviji, do tada je izgrađen njegov 17 sprat, sa 18 spratova podrumom i prizemljem postaje “rekorder”. Postao je sledećeg meseca oktobra, a mi Užičani smo zbog toga bili veoma ponosni. Ipak počelo je euforično građenje solitera i najzad smo shvatili da nešto nije u redu, grad je pošeo polako da gubi svoj idetitet a Užičani da menjaju mentalitet.

Kada je završen soliter u Bloku Zlatibor bio je to najvišlji soliter u zemlji

Usvojen je i projekat da se kod muzeja izgrade tri solitera od 10 spratova sa 130 stanova i 5000 kvadratnih metara poslovnog prostora u prizemlju međusobno spojenih vezimnim delom… Da bi se ovo izgradilo moralo je da se sruše zgrade šumskog gazdinstva, preduzeća za puteve i dvadeset kuća užičkih poznatih porodica. Na ovoj sednici Skupštine Opštine su se čuli i glasovi da će ovakva rešenja naglog građenja solitera prenaseliti Užice, koje je tada imalo 7000 domaćinstava i kad počne jesenje loženje zagaditi vazduh. Tako je i bilo i traje do današnjih dana.