Porodica Cerović

1580
Porodica Milana Cerovića
Porodica Milana Cerovića

Stare užičke predratne fotke. Malo istraživanje staklenih ploča, ostalih iza užičkog hronologa sa foto aparatom Ilije Lazića. Na fotografije je porodica Milana Cerovića. Žena mu se zvala Rada. Najmlađa devojčica Stojka još uvek je živa, živi na Beloj Zemlji. Levo sin Milomir, desno sin Mića, koji je kasnije bio šofer. Podatke dao Nemanja Cerović.