Užičke štamparije, štampa i novine (drugi deo)

1791
Užičke „Vesti“
Užičke „Vesti“

Prve Užičke novine, list “Zlatibor”, pojavio se 1885. godine. Posle toga su se pojavljivali listovi političkih stranaka i listovi političke sadržine, kao što su “Drina” i “Užički odjek”, a zatim i listovi koji su pratili rad Skupštine opštine: “Okružna samouprava”, “Užičanin”, “Užički glasnik”. Pod austrougarskom okupacijom izlazio je Službeni glasnik carskog i kraljevskog okružnog zapovedništva.

Prvi književni list zvao se “Rasvit”, koji se pojavio 1918. godine. Prvi broj humoristično satiričnog lista “Era” izašao je sledeće 1919. U periodu između dva svetska rata dominiraju politički listovi: demokratski listovi “Narodna reč” 1920. godine, “Reforma” 1920., “Užička demokratija” i “Užički demokrat” 1923, nezavisno socijalističko glasilo “Oslobođenje” 1923. godine. Zatim list ljotićevske orjentacije “Zbor” 1935, “Zlatiborski soko” 1925, koji je širio sokolske ideje, “Jugoslovenska misao” 1935, časopis koji je promovisao jugoslovenske nacionalne ideje. Učenici Učiteljske škole objavljivali su časopis “Učiteljski podmladak” 1926, a užički skauti mesečni časopis “Zlatiborski Skaut” 1933. god. Mesno središte Saveza trezvene mladeži objavio je nekoliko primeraka lista “Trezvenost” 1929.

Štampani su nedeljnici “Užičke novine” 1931. godine, “Narodne novine” 1932, “Užičke novosti” 1933. i “Užički glas“ 1935. godine. Postajao je i list zabavnog sadržaja “Sport i film”, koji se pojavio 1928. godine i “obaveštajni organ javnog mišljenja” “Narodni glasnik” 1923, a poslednje užičke novine iz perioda između dva svetska rata bio je “Užički odjek” iz 1939. godine.

„Užička nedelja“
„Užička nedelja“

Posle drugog svetskog rata izlazilo je više od 40 listova i časopisa koji su izlazili redovno ili privremeno. Više od polovine ovih novina su bila fabrička ili školska izdanja u formi biltena. “Glas valjaonice” list Valjaonice bakra i aluminijuma, “Raketa” je bilo list sindikata istoimenog saobraćajnog preduzeća, zatim list Štaparije Dimitrije Tucović “Grafičar”. Većinom su listovi u svom nazivu imali imena preduzeća o čijem radu su informisala “Prvi partizan”, “Zlatibor” istoimenog građevinskog preduzeća, “24 Septembar” list istoimenog preduzeća koje je bilo zaduženo za elektrodistribuciju. Zatim su izlazili školski bilteni “Kadinjača” OŠ „Dušan Jerković“, “Bilten” Užičkog centra za ljudska prava. Medicinska škola jednom godišnje objavljuje list “Zdravac”, Ekonomska list “Keš”, Tehnička škola “Petlju”, Užička gimnazija “Gimnazijalac”…

Glavni štab omladinskih radnih brigada na izgradnji Kombinata “Sevojno” objavljivalo je od 1950. “Naše delo”. Godine 1952. Izlazio je “Bilten omladinskih radnih brigada” na izgradnji Valjaonice bakra. Za vreme održavanja pozorišnih susreta “Joakim Vujić” je izlazio list ”Susreti”. Tokom Jugoslovenskog pozorišnog festivala, Narodno pozorište objavljuje “Festivalski bilten”. Nekoliko fanzin izdanja objavili su entuzijasti pod naslovom “Minut do 12”, koji je posle postao list koji je bio pod patronatom Opštinske konferencije saveza socijalitičke omladine. Fanzine je obkavljivao multimedijalni klub “Izgradnja”.

Izlazili su kao prilog omladinskoj štampi omladinski list “Maj” i “Reč mladih” – “Omladina”. Tih sedamdesetih 20. veka počelo je da izlazi nekoliko naučnih i književnih časopisa i zbornika: “Užički zbornik”, “Međaj”, “Analize i istraživanja”, “Ogledi i iskustva”, “Tragovi”, “Istorijska baština”…

Danas od užičke štampe izlaze (2018.) nedeljnik “Vesti”, koji je počeo da izlazi 1944. god, i “Užička Nedelja”, koji je počeo da izlazi 1994. godine. Poslednjih godina izlazi jednom u dve nedelje.