Jedna od užičkih heroina dr. Maja Gulan

1082

Dr Maja Gulan, subspecijalista hirurg onkolog, bavi se rakom dojke. Za 30 godina rada na prevenciji i lečenju od ove opake bolesti, uradila je hiljade operacija, a svojom istrajnošću doprla i razvila svest kod mnogih žena i sprečila najgore ishode.

Dr Maja Gulan rođena je u Užicu, gde je završila osnovnu školu. U srednjoj školi se opredelila za medicinu i već tada je znala šta želi i hoće – hirurgiju.

Nakon završene srednje škole, upisala je Medicinski fakultet u Beogradu i završila ga u roku. Tada je imala jedno dete, a drugo je rodila dva meseca posle završetka fakulteta. Po završetku fakulteta počela je da stažira u užičkoj bolnici. Od 1988. godine dr Gulan je počela da radi na Hirurškom odeljenju.

Nakon godinu dana od završetka fakulteta, dobila je specijalizaciju iz opšte hirurgije i postala je jedan od najmlađih specijalista sa 29 godina. Tri godine kasnije odlučila je da se bavi hirurgijom dojke i usavršavala se u tom pravcu. Uglavnom se usavršavala na Instititu za onkologiju i radiologiju u Beogradu, a 1998. godine svoje usavršavanje je nastavila u „Medical coledge of Winconsin“ u Americi. Tu je provela dva meseca kod profesora dr Alonza Volkera. Tokom 2008. godine upisala je specijalizaciju iz onkologije i 2010. godine je položila subspecijalistički ispit, a naredne godine i odbranila subspecijalistički rad. Išla je na još jedno usavrašvanje u Kaliforniju na tri nedelje, u okviru projekta za unapređenje zdravlja žena, koje je sprovelo Ministarstvo zdravlja Srbije zajedno sa američkom ambasadom. Bila je jedna od deset žena koje su učestvovale u tom projektu. Učesnica je na brojnim različitim sastancima u zemlji i svetu vezanim za rak dojke. Zajedno sa psihologom Slavicom Simić 2000. godine osnovala je Savetovalište za žene lečene od raka dojke „Jefimija“. Jedan je od osnivača Srpskog foruma za rak dojke “Evropa Donna Srbija“.