Užički Crveni krst (treći deo): Kako je otvorena zgrada užičkog Crvenog krsta?

1339

Zgrada Doma je osvećen 25. novembra, 1929. godine na Dan Svetog Jovana Milostivog. Iako je bio radni dan, još u 9 pre podne na užičkoj železničkoj stanici došlo je gotovo celokupno stanovništvo Užica, činovnici sa svojim šefovima, ofisirski hor, sva udruženja i đaci svih škola. Povorka je u 10 sati krenula ovim redom, kako je opisala predratna štampa:

Nova zgrada Crvenog krsta
Nova zgrada Crvenog krsta

“Zastave državne i Crvenog krsta, vojna muzika, invalidi, delegati Glavnog odbora oblasnog Odbora Crvenog Krsta, prestavnici građanske i vojne vlasti, rezerni oficiri i ratnici, predstavnici kulturnih, humanitarnih i ostalih udruženja i ustanova, građanstvo. Duž celepovorke sa jedne strane išli su sokoli, skauti i učenici svih škola, a sa druge strane sokolice, planinke i učenice svih škola sa svojim nastavnicama Tada je ovakva jedna manifestacija Crvenog Krsta po prvi put organizovana u Užicu.

Pitomci Doma 1929. godine čekaju da se vrate u Užice
Pitomci Doma 1929. godine čekaju da se vrate u Užice

Kad je povorka obišla sve glavne ulice, onda je došla pred Dom. Počinjalo je osvećenje. Osvećenje je izvršio lično episkop žički Jefrem, uz asistenciju okružnog prote Stevana Bojovića i celokupnog užičkog sveštenstva. U dom su smeštene kancelarije Oblasnog Odbora Crvenog Krsta i oblasnog odbora podmlatka Crvenog Krsta, koji će do današnjih dana sa puno elana nastaviti svoj uspešan rad za velike ideje Crvenog Krsta. Januara 1930, pitomci koji su odvedeni u Beograd zbog dotrajale zgrade u koju su bili smešteni, prevedeni su u Užice i smešteni u novu impozantnu zgradu, koja je svojom veličinom i konforom trebalo da simbolizuje udobnost i sigurnost.

Osvećenje doma na dan Sv. Jovana Milostivog 25. novembra 1929.godine
Osvećenje doma na dan Sv. Jovana Milostivog 25. novembra 1929.godine

Novinski članci kažu da su se neopisivo radovali, a prva pesma koju su zapevali na stanici bila je “Evo nas opet kraj našeg sela”.

Pitomci Doma crvenog krsta januara 1930. godine
Pitomci Doma crvenog krsta januara 1930. godine

“Građani Užica koji su iz osećanja najdubljeg čovekolublja razvijali human rad, dočekali su na stanici ovu decu koju će i nadalje uvek pomagati poklonima u novcu, odelu, životnim namirnicama, posebno za velike praznike Božić, Novu Godinu, na Poklade, Uskrs.”