Užički vojni muzičari 1945 – 1962.

1266

Dugo sam želeo da napravimo spisak užičkih vojnih muzičara, što je veoma teško, jer su većinom samo živa njihova ostarela deca i unuci. Onda sam skenirajući fotografije koje mi je donela Snežana, ćerka jednog od najpoznatijih užičkih vojnih muzičara, Dragutina Varge, našao fotografiju koja otkriva sve muzičare od 1945. do 1962. godine.

Užički vojni muzičari od 1945. do 1962.
Užički vojni muzičari od 1945. do 1962.

Ako vam je neko od ljudi sa fotografije rod, napišite nešto o njemu. Do sada dosta toga znamo o dvojici – Ivanu Knifiću i Dragoljubu Vargi, čiji su potomci dali fotografije na korišćenje, pa sam istraživao.