Na letovanju u Dubrovniku 1938.godine

894

Tridesetih godina 20 veka dobrostojeći Užičani su krenuli na letovanja na Jadransko more. Obično su iđli preko turističkih agencija koje su se tada pojavile u Bogradu. Za njih su saznavali preko reklamnih plakata koje su kačene na najprometnijim gradskim mestima, obićno na železničkim stanicama, kakva je bila i užička, ćirina železnička stanica na Begluku. U njima su mogli da nabave i turističke saobraćajne karte. Za većinu koji nisu mogli sebi da priušte letovanje na Jadranu ostajala je pod Gradom na Đetinji plaža nostalgičnog imena “Jadran”.

Na priloženim fotografijama je jedna takva turistička karta koja je u to vreme mogla da se nabavi i na užičkoj Železničkoj stanici. Na ostale četiri fotografije je zableženo letovanje užičkih Prohorova u Dubrovniku 1938. godine,