Čizme

1829

ČIZME
Ljubomir Simović

Vidim da imaš prvoklasne čizme!
Ne pamtim kad sam video takve čizme!
To su čizme od najboljeg boksa!
Ne samo iz neke jesenje susnežice:
u tako dobro građenim čizmama
čovek bi se i iz potopa vratio suv!
To su zaista prave državne čizme!
Pogledaj samo kako su potkovane!
To nije samo obuća, to je oružje!
Kad si obuven, ti si i naoružan!
Nema toga pred čime će ustuknuti
čovek obuven u tako moćne čizme!
Ti na tim debelim đonovima stojiš
kao kula na temeljima!
Ne samo blato, makadam i sneg:
te velelepne čizme gaze sve!
Gaze prste, gaze zube, gaze usta!
Na đonovima raznose brašno i krv
Zar se nikad nisi zapitao
zašto su te glavari izabrali?
I zašto su ti obuli te čizme?
Zar zato da štiteći njihove guzove,
šutiraš i razbijaš naše glave?
Glave kao lubenice i tikve?
Glave kao zemljane ćase i lonce?
Zar se nikad nisi zapitao
da te čizme nisu od kamena,
a gazde te šalju preko vode?
Da li si se ikad zapitao
da li ćeš uspeti da izuješ te čizme?
Zar ih se nećeš nikada osloboditi
i, bacivši ih daleko u trnje,
bos i oslobođen poći prema reci,
bos i oslobođen kroz pčele i cveće,
bos i oslobođen kroz beline snega,
belih rada, oblaka i ovaca?
Dokle misliš da stigneš u tim čizmama?
Zar ćeš obuven u krvave čizme
leći u zemlju, kraj bosih otaca?

Tragovi glancanja leve čizme bronzanog maršala
Tragovi glancanja leve čizme bronzanog maršala

“(…) Tako sam, između ostalog, rekao nešto o mestu i sudbini umetnosti u političkim sukobima. Pri tom nisam bio daleko od uverenja da politika, najčešće, pokušava da celo društvo, i svakog pojedinca, a ne samo umetnost, pretvori u ono što joj najviše odgovara: u „blato koje se ne seća“. Kad obavlja taj posao, politika obuva čizme.”

Ljubomir Simović

Fipa Zidajn, podsećanje na glancanje farmerkama čizme bronzanog maršala
Fipa Zidajn, podsećanje na glancanje farmerkama čizme bronzanog maršala

“Ipak, kod čizme glancane teksasom,
kod leve, često se vidi buket cveća.
Leva, leva…
Spore se nosioci levis, lee, rifle…
čiji je rad bio presudan.”

Dragan R. Filipović