Dolazak prvog BB voza

1582
Dolazak prvog voza na stanicu u Krčagovu (foto porodične kolekcije Žića Miloševića)
Dolazak prvog voza na stanicu u Krčagovu (foto porodične kolekcije Žića Miloševića)

Pruga Beograd – Bar je međudržavna železnička linija izgrađena u vreme SFR Jugoslavije, dužine 476 km. Povezala je glavni grad države sa morskom lukom. Izgradnja pruge je trajala 25. godina, u periodu od 1951. do 1976. godine.
U Užičkom kraju “Ćira” isteran je sa uskog koloseka 1974. god. Prvi voz ka Baru iz Beograda krenuo je 30. maja 1976. godine i time je uspostavljen redovan saobraćaj. Dva dana ranije, 28. maja 1976. godine, prugom je prošao „Plavi voz“, u kome je prvi putnik bio maršal J. B. Tito sa suprugom, Jovankom, i državnim rukovodstvom svih republika i Federacije. Prvo su dizelke vukle vozove, a kasnije je pruga elektrificirana.
Fotografija iz prodične kolekcije Žića Miloševića, koju je za Užičanstveno izdvojio Miloš Poznanović. Na fotografiji je zabeležen dolazak prvog voza na stanicu u Krčagovu, današnju teretnu stanicu. Današnja putnička stanica je izgrađena kasnije.
Ako bi se zapitali ko je najzaslužniji što je BB pruga prošla kroz Užice, moglo bi se sa sigurnošću tvrditi da je to bio Slobodan Penezić Krcun. Bio je ministar unutrašnjih poslova u Vladi NR Srbije od 1946. do 1953. godine. Juna 1962. postao je predsednik Izvršnog veća Skupštine SR Srbije (tadašnje srpske vlade). Poginuo je u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali u selu Šopiću kod Lazarevca, 6. novembra 1964. godine. U biografskom leksikonu koji postoji u užičkom Istorijskom arhivu, tj. zaostavštini porodice Penezić, navedeno je i da se Krcun veoma zalagao za razvoj Užica i užičkog kraja, izgradnju Valjaonice bakra, pruge Beograd–Bar, Trga partizana, užičkog Narodnog muzeja i drugih ovdašnjih objekata i ustanova.