Najduži užički brkovi

1582
Stankijevičeva fotografija koja je izašla u "Politici" 1939. godine
Stankijevičeva fotografija koja je izašla u “Politici” 1939. godine

Iza Mihaila Stankijeviča ostale su fotografije sećanja u kojima ga pominju po najdužim brkovima. Ovaj ruski emigrant u Užicu je živeo između dva svetska rata, a do Oktobarske revolucije je bio pukovnik ruske carske vojske . O njemu je u to vreme izašao članak u „Politici“, u kome je navedeno da je imao brkove duge 103 santimetra, „možda najduže brkove u kraljevini?“. Ako nije imao najveće brke u Kraljevini Jugoslaviji, sigurno je da je je imao najduže brke u Užicu. Fotografije Stankijeviča su snimljene u dvorištu kuće Prohorova u užičkoj Klisuri sa kojima je brkajlija bio veliki prijatelj. Prohorovi su sačuvali fotografije u svom porodičnim albumu.

Mihailo Stankijević, fotografije sačuvane u albumu Prohorova
Mihailo Stankijević, fotografije sačuvane u albumu Prohorova
Mihailo Stankijević, fotografije sačuvane u albumu Prohorova
Mihailo Stankijević, fotografije sačuvane u albumu Prohorova
Mihailo Stankijević, fotografije sačuvane u albumu Prohorova
Mihailo Stankijević, fotografije sačuvane u albumu Prohorova