Odbranio topove i sebe

1641
Gradinčević J. Grozdomir
Gradinčević J. Grozdomir

Gradinčević J. Grozdomir, poljoprivrednik (1888 – 1946).

Grozdomir Gradinčević, sin Jevta i Simune, rođen je u Ribaševini, srez Crnogorski, 1888. godine. Imao je braću Savatija i Andriju. Odrastao je u rodnom selu i bavio se zemljoradnjom.

Na poziv otadžbine otišao je u Prvi balkanski, potom u Drugi, i Prvi svetski rat. Hrabro je prošao put golgote i vratio se sa ordenom – Karađorđeva zvezda sa srebrenim mačevima. Ovaj orden je zaslužio na Solunskom frontu kao član posade na topu. U trenutku kada se povukao da donese granate, neprijatelj je neutralisao našu posadu i svi su izginuli. Pukom srećom, Grozdomir je preživeo. Vratio se nazad do skrivenog sanduka bombi i počeo da ih baca na neprijatelja u nameri da sačuva topove, u stvari on je odbranio i sopstveni život.

Posle rata živi u rodnom selu. Oženio se Marom Kovačević iz Gubinog Dola. Sa njom je imao sina Mikaila (umro kao momak) i kćerku Milicu. Ubrzo Mara umire i Grozdomir se ženi Milevom iz Ribaševine. Imaju decu: Jovanku, Arsenija i Vesa.

Njegov sin Veso sa suprugom Milenom Marković iz Trnave, ima sina Grozdomira Grada, koji nosi dedino ime, živi u Užicu i radi u svom privatnom foto video servisu „Fleš.“

Solunac Grozdomir Gojo Gradinčević je bio sjajan violinista, a imao je svoj orkestar u kome je na bubnjevima svirao, u to vreme, u više navrata predsednik opštine Ribaševske, Vitomir Ivanović. Pored bavljenja muzikom, Gojo je imao privatnu pekaru u Ribaševini, pekao je hleb.

U toku Drugog svetskog rata njega je uhapsila nemačka kaznena ekspedicija i odvela u neki od logora, gde je premrzao, pa su ga pustili kući. Umro je u Ribaševini 1946. godine od posledica smrzavanja.