Prva užička fotografija u boji

1669
Devojka i partizani na ulici, nakon oslobođenja Užica 1944. godine
Devojka i partizani na ulici, nakon oslobođenja Užica 1944. godine

Ilija Lazić je pričao mom ocu Vlajku, koji se amaterski bavio fotografijom, da je prvi pozitiv (slajd) film u boji kupio od nekog Nemca, još 1941. godine. Upotrebio ga je tek 1944, odmah posle oslobođenja Užica. Film je bio “obajatio”, pa snimak nije baš ono pravo.
Ipak, na njemu se vidi boja, svečana atmosfera na ulici, mlada nasmejana Užičanka, grafit: Živela Federativna Jugoslavija i zvezda petokraka, koja je bila nacrtana skoro na svakoj značajnijoj užičkoj kući. Na fotografiji se vide i partizani.