Prva užička novina „Narodna Novina“ – “Zlatibor”

1391

Prva užička novina je objavljena 1. maja 1885, sa natpisom „Narodne novine“ u zaglavlju. Vlasnik je bila Zadruga štamparskih radnika – filijala u Užicu, a urednik Petar Stojanović. List je štampan u štampariji Zadruge štamparskih radnika. Izlazio je do avgusta. Ni jedan list koji je objavljen u prvoj godini od 18 nije sačuvan.

Lazar Đ. Trišić prvi užički štampar
Lazar Đ. Trišić prvi užički štampar

Lazar Trišić je rođen u Beogradu 1857. godine. Imao je dve sestre, Ljubicu i Mariju. Sa porodicom se doselio iz Bosne 1835. godine, po usvajanju Sretenjskog ustava. Njegov otac Đorđe imao je na Dorćolu veliku kačarsku radionicu sa desetak zaposlenih radnika. Ta radionica je bila na glasu. Umesto da preuzme očev posao, godinu dana nakon očeve smrti, tipograf Lazar Trišić dolazi u Užice.

U to vreme mladi užički štampari odlaze u Srpsko-bugarski rat. Štamparska zadruga pada pod stečaj, imovinu Knjižarsko štamparske filijale preuzima zapisnički Lazar Trišić. Imovinu čini jedna štamparska mašina formata B-2 sa jednim tiglom na nožni pogon, olovna slova i mašina za sečenje hartije. U popisu se našla i knjižara sa policama na kojima su bili razni obrasci za državne i privatne ustanove. Postavši vlasnik štamparije i knjižare, Lazar Trišić između svog imena i prezimena upisuje i srednje slovo (prvo slovo očevog imena) je deo Trišićevog autografa. Dve godine nakon dolaska u užičku varoš tridesetogodišnji Lazar se venčao sa učiteljicom Dragom Pantelić iz Čačka. Imali su osmoro dece, od kojih su njih četvoro kao maloletnici umrli.

Lazar Trišić je bio blizak sa radikalima, koji su u svakom mestu gde su postojale ispostave Zadruge štamparskih radnika, težili da pokrenu novine. Tako Trišić sa stranačkim istomišljenicima u julu 1887. ponovo pokreće novinu, dao joj je ime „Zlatibor“ i potpisao se kao štampar, vlasnik i glavni urednik. Pre nego je došao u Užice, radio je na štampanju lista “Odjek”, koji je uređivao Stojan Protić. Kada je u Užicu počeo da štampa i uređuje “Zlatibor” dolazi Stojan Protić da ga uputi i pomogne savetima oko uređivanja novina.

Naslovna stranica prvog broja novina "Zlatibor"
Naslovna stranica prvog broja novina “Zlatibor”

Do decembra list izlazi dva puta nedeljno, na četiri strane. Trišićeva novina „Zlatibor“ sa naznakom – narodna novina, bavila se lokalnim temama, naročito problemima sela. Objavljivao je i opštepolitičke, društvene i privredne članke u rubrikama: „Politički pregled“, „Naši dopisi“, „Iz nauke i književnosti“, „Domaći glasovi“, „Vesti iz naroda“, „Priposlano“ itd. Književni prilozi su pisani ekavicom, a ostali najčešće jekavicom.

U novembru 1887. štamparija se seli tako da čitaoci u znak izvinjenja 8. novembra dobijaju 31. broj svoga lista sa ne 4 nego 6 strana. Od 13. Decembra 1890. vlasnik lista je Narodna radikalna stranka, a urednik i dalje Lazar Trišić. Od juna 1891, urednici su bili Milan Stanić, Vaso Tomić i Mališa Atanacković. List je izlazio do aprila 1893. U užičkoj Narodnoj biblioteci digitalizovani su svi sačuvani brojevi lista „Zlatibor“ i mogu se čitati u PDF-u preko interneta.

Lazar je imao i učenike. Od njih su poznati Milan Stanić i Milan D. Magazinović. Lazar Trišić je pred kraj svog života pokrenuo novinu “Užičanina”. Posle godinu dana Trišić umire, a njegova supruga Draga iz finansijskih razloga prodaje, štampariju, knjižaru i trgovinu kancelarijskim materijalom knjižaru Ljubomiru Romanoviću.