Prvi građanin male varoši

2182

Na samom početku šezdesetih godina 20. veka, počeo je prelazak iz patrijahalnog u urbano Užice. Otvoren je trg nazvan “Partizan”. Zaslugom prvoborca Voja Bojovića, izgrađena je nova Plaža sa ustavom i pešačkim mostom, ribljim restoranom.

Fotografiju je snimio Ilija Lazić tokom snimanja filma
Fotografiju je snimio Ilija Lazić tokom snimanja filma “Prvi građanin male varoši”, koji govori o toj urbanizaciji varoši

Fotografiju je snimio Ilija Lazić 1961. tokom snimanja filma “Prvi građanin male varoši”, koji govori o toj urbanizaciji varoši. Scenario filma je prilagođavan prema tadašnjim događanjima, tokom izgradnje trga. Užice je u to vreme imalo 22.000 stanovnika. Polovinom pedesetih, posle pokretanja industrije , izgradnje Valjaonice, Užice je imalo 17.000 stanovnika.

U dvorištu Užičkog trgovca Voja Ristovića - Ceke
U dvorištu Užičkog trgovca Voja Ristovića – Ceke

Miloš Poznanović: “Fotografija je sa snimanja filma “Prvi građanin male varoši”, u dvorištu užičkog trgovca Voja Ristovića – Ceke. Prema kući zubara Đokovića i krojača Aleksića, podignuti su kulisi za snimanje filma. Vojova ćerka Nada, koja je i vlasnik ove fotografije, fotografisala sa na adaptiranom trgu za potrebe snimanja filma, na Megdanu.”